Avís Legal

El lloc web i el domini www.inturmoble.com corresponen a INTURMOBLE, S.L., amb CIF B17435470 Polígon Industrial Casa Nova – C/ Garrotxa 16, 17180 Aiguaviva amb adreça de correu electrónic info@inturmoble.com, inscrita al Registre Mercantil de GIRONA.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (d’ara endavant els continguts), pertanyen a INTURMOBLE, S.L., o a tercers que n’han autoritzat l’ús. INTURMOBLE, S.L. presenta aquests continguts per informar dels seus serveis [/ i activitats / i activitats professionals].INTURMOBLE, S.L. autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre que s’indiqui de manera clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web (accés a la pàgina d’inici) INTURMOBLE, S.L. es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a www.inturmoble.com (framing).

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que es puguin obtenir mitjançant el formulari de contacte d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics es tractaran aplicant les mesures de seguretat adequades i només es faran servir per atendre les sol·licituds d’informació o consultes.

Responsabilitat sobre els continguts

Encara que INTURMOBLE, S.L. actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web ho consulti. Per això INTURMOBLE, S.L. manifesta que les referències de les [creacions, productes i serveis] que es presenten al seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen INTURMOBLE, S.L. fins a la contractació expressa d’una comanda.

INTURMOBLE, S.L. es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts de la web.

INTURMOBLE, S.L. no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’ enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i les condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi l’accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pugui correspondre.

Entrada similar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *